Φιλέρημος – Παστίδα | Αλεκτρώνα

ΠΑΣΤΙΔΑ : μια λέξη με επτά γράμματα γεμάτη Ιστορία όση και το ελληνικό αλφάβητο.Αυτή την Ιστορία του τόπου θέλουμε να αναδείξουμε σήμερα μέσα απο την δημιουργία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχειρήσης(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΑΛΕΚΤΡΩΝΑ.

 

Η ίδια η ελληνική γλώσσα, οι λέξεις και οι φθόγγοι της, δεν έχουν δημιουργηθεί τυχαία. Το ίδιο και τα ονόματα ανθρώπων, πόλεων, εποχών. Σε αντίθεση με την κλασική ονοματοδοσία στις περισσότερες γλώσσες του δυτικού κόσμου, τα ελληνικά ονόματα -ακόμα και αυτά της σύγχρονης Ελλάδας- σχεδόν πάντα σημαίνουν κάτι, έχουν δηλαδή φορτίο λαικό, πολιτισμικό και ιστορικό.

 

Το αλφάβητο αποτελεί ένα πλήρως αναλυτικό μοντέλο αντίληψης και γραπτής απόδοσης του προφορικού λόγου. Τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου εχουν πλήρη σχέση αιτίας και αιτιατού,σημαίνοντος και σημαινομένου.

 

Με βάση την σειρά των συμβόλων,κάθε γράμμα αντιστοιχεί στη σειρά εκφοράς του. ΠΑΣΤΙΔΑ λοιπόν σημαίνει :

Π = Πόλις.

Α = Αχαιών.

ΣΤ = Σύμβολο του κεραυνού O Δίας.

Ι = Ιμαλία.

Δ=Δυνατά.

Α=Αγαπήθηκαν.