Καταστατικό

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το καταστατικό μας σε μορφή PDF.